Digikoulutusta saariston yrittäjille!

Hei saariston yrittäjä, joka haluaa täsmäopastusta ja koulutusta tietokoneiden kanssa suomeksi tai ruotsiksi!

Nyt on vihdoin starttaamassa uusi koulutusohjelma.

Kahden vuoden erinomainen koulutus juuri siitä, mitä sinun yrityksesi tarvitsee ja kokonaiskustannus firmalle vain vajaa tuhat euroa - hyödyt moninkertaiset.

"Olin ensimmäisellä kerralla mukana ja aion olla tulevassakin, sillä maailma digitalisoituu ja muuttuu, meidän on opittava olemaan mukana. Paremminkin, en missään nimessä haluaisi jäädä paitsi.

Itse asiassa koko Visitkorppoo-sivustoa ei olisi ilman tuota koulutusta!"

-Anne Teijula-

Mikäli Sinä haluat mukaan, asialla on jo kiire:

ota pikaisesti (tammikuun 2018 aikana) yhteyttä ruotsiksi tai suomeksi Joanna Carlssoniin joanna.carlsson@pargas.fi

DigiCopmEdge-projekti on tarkoitus rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Koulutushankkeessa ei valitettavasti voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä, sillä näille yrityksille on omat rahoitusohjelmat.

Koulutushankkeen kestoksi on suunniteltu 24 kuukautta, ja yrityskohtaisesti räätälöidyn yksilöopetuksen on tarkoitus alkaa elo–syyskuussa 2018 (riippuen sesongin vaikutuksesta yritystoimintaan).

Koulutushanke sisältää sekä yleisen että jokaiselle osallistuvalle yritykselle erikseen räätälöidyn koulutusosion. Yhteinen koulutusosio toteutetaan pääasiallisesti digitaalisesti, ja osion tarkoituksena on tuottaa riittävästi tietoa jokaisesta koulutushankkeen viidestä osa-alueesta siten, että jokaisella osallistuvalla yrityksellä on koulutusosion jälkeen käytössään sama pohjatieto. Tätä pohjatietoa sekä hankittua osaamista hyödynnetään myös yritykselle räätälöidyssä koulutusosiossa, jolloin voidaan tehokkaasti tuottaa yrityskohtaisia, yksilöllisiä ratkaisuja ja kehitysaihioita.

Koulutushankkeen viisi osa-aluetta jakautuvat seuraavasti:

A Yleinen koulutusosio

i) Digitaaliset valmiudet

ii) Liiketoiminnan hyvät käytännöt

iii) IT-turvallisuus (tietoturva) ja tietosuoja

iv) Analytiikka - datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

v) Verkostoituminen

B Yrityskohtainen koulutusosio (räätälöidään toiveiden ja tavoitteiden pohjalta)

i) Verkkosivut, nettikauppa, sosiaalinen media, kommunikointi, mobiilipalvelut,

video- ja kuvankäsittely, kustannuslaskenta yms.

ii) Markkinointi, johtaminen, kirjanpito, datan käsittely, henkilöstöjohtaminen,

liiketoimintasuunnitelma yms.

iii) Tietoturva; sen kartoitus ja päivitys

iv) Datan hyötykäyttö omassa liiketoiminnassa; datan keräys, datan haku, käsittely

ja analysointi

v) Verkostoituminen – yritykselle parhaimman ratkaisun rakentaminen

Yritykselle räätälöityä lähiopetusta on yhteensä 30 tuntia per yritys. Tämän lisäksi on tarjolla 10–20 tuntia yrityskohtaista etäneuvontaa (Skype, Whatsapp, sähköposti, iMessage yms.) sekä siis kattava yleinen koulutusosio omaan tahtiin opiskeltuna.

Opetus tapahtuu yrityksen omissa tiloissa omalla laitteistolla ja ohjelmistolla. Tarvittaessa on mahdollisuus työskennellä lainalaitteistolla, mutta mahdolliset kustannukset ovat silloin yrityskohtaisia.

Projektin kustannus yritykselle on 2 * 450 € eli 900 € koko projektin osalta. Projektille pyritään saamaan myös sponsorirahoitusta, jotta projektin kustannus yritykselle olisi kohtuullinen.

Koulutushankkeesta saatava hyöty ositetaan jokaiselle yritykselle de minimis -tukena eli vähämerkityksellisenä tukena. Säännön mukaisesti (komission asetus 1407/2013) vähämerkityksellinen tuki saa olla yhteenlaskettuna tukena enintään 200 000 € kolmena peräkkäisenä verovuonna.

Koulutushankkeen vetäjänä toimii Paraisten kaupunki.

Yritystietolomakkeen 3305Y_L (företagsuppgifter) voi palauttaa täytettynä (suomeksi tai ruotsiksi) ja allekirjoitettuna Joanna Carlssonille viimeistään 11.2 mennessä. Lomakkeet ja lisätietoja saat Joannalta. Halutessa voi myös palauttaa täytetyn lomakkeen sähköpostitse osoitteeseen joanna.carlsson@pargas.fi, jolloin lomake tulostetaan allekirjoitusta varten. Allekirjoituksen ajankohta sovitaan sitten erikseen.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square